Δοκιμές συστήματος Συναγερμών Πολιτών (112ΣΥΣΠ) με live εκπομπές της υπηρεσίας Cell Broadcast


Στο πλαίσιο των δοκιμών του συστήματος Συναγερμών Πολιτών (112ΣΥΣΠ) του έργου, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 12/7 στo διάστημα 13:00-14:00live εκπομπές της υπηρεσίας Cell Broadcast στις περιοχές που περικλείουν τα δύο κέντρα 112 ήτοι σε περιοχές με κέντρο:

-το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, Ριζαρείου 1 Χαλάνδρι

– το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην Λ. Κατεχάκη

Οι εκπομπές θα ληφθούν από όσες κινητές συσκευές βρίσκονται εντός της περιοχής και υποστηρίζουν την υπηρεσία εκπομπής κυψέλης (Cell Broadcast) ή/και έχουν γίνει ρυθμίσεις ώστε να είναι ενεργοποιημένη.

Τα μηνύματα θα είναι της μορφής «Δοκιμαστική εκπομπή μηνύματος κυψέλης No x».

Source: http://www.ktpae.gr/ΝΕΑ/δοκιμές-συστήματος-συναγερμών-πολιτών-112συσπ-με-live-εκπομπές-της-υπηρεσίας-cell-broadcast

Source: https://mobile.twitter.com/TaxikosNinja__/status/1149607884805640193

Source: https://www.protothema.gr/greece/article/907980/fotografia-estalisan-ta-prota-dokimastika-minumata-ektaktis-anagis

Anúncios

IT-ALERT


F.A.Q. (DOMANDE FREQUENTI)

PERCHE’ SI CHIAMA IT-alert?

IT-alert si chiama così perchè aderisce allo standard europeo EU-alert lavora su un canale broadcast monodirezonale che non pregiudica la privacy degli utenti.

CHI RICEVE I MESSAGGI DI IT-alert?

IT-alert aggiunge solo i cellulari interessati mediante la posizione della cella a cui sono agganciati ed è indifferente ad eventuali saturazioni della rete telefonica.

CHI RICEVE I MESSAGGI DI IT-alert?

IT-alert aggiunge solo i cellulari interessati mediante la posizione della cella a cui sono agganciati ed è indifferente ad eventuali saturazioni della rete telefonica.

COME FACCIO AD UTILIZZARE IL SERVIZIO IT-alert?

IT-alert non necessita di azioni preventive, non devi fare nulla, la tecnologia per ricevere i messaggi di IT-alert è già nel tuo smartphone.

QUALI ALTRE INFORMAZIONI PUO’ FORNIRE IT-alert?

Oltre a questo IT-alert consentirà tutti gli approfondimenti necessari tratti dal piano di protezione civile comunale per l’acquisizione della giusta consapevolezza del rischio e delle misure di autoprotezione da attivare nei casi di emergenza.

QUANDO SARA’ OPERATIVO IL SERVIZIO DI IT-alert?

La piattaforma di IT-alert è in vase di sviluppo! Troverai tutti gli aggiornamenti e le ultime novità su questo sito web.

Info: http://www.it-alert.it

Sistema de alerta temprana de emergencias – SISMATE – Cell Broadcast


La viceministra de Transportes y Comunicaciones, Virginia Nakagawa aclaró que todos los equipos móviles que ingresen al Perú tendrán la funcionalidad de Cell Broadcast, lo que permitirá utilizar el sistema de alerta temprana de emergencias.

 

The National Early Warning System – United Arab Emirates


The National Early Warning System (EWS) is a set of procedures, policies and technologies, together, focus on the wellbeing and safety of all residents in the UAE, including the visitors.  This is achieved through effective and fast public warning.  The importance of EWS lies in the following main objectives:

Preserve lives and property by reducing the impact of emergency crises and disasters, by reaching as many people as possible to warn them of the potential danger or threat through various means of disseminations in a timely manner.

The governance of the EWS throughout the country and all the government agencies and institutions in the UAE for the proper coordination in the process of warning and dissemination and to ensure the effectiveness of public response and interaction.

Ensure the accuracy and speed of issuance of warnings through the activation of integrated electronic systems.

Supporting the emergency management system in the UAE in all the phases of an emergency.

Strengthening the status of the UAE and its classification in the global indicators of readiness.

Source: https://www.government.ae/en/participate/consultations/consultation?id=1319